TIETOPYYNTÖ: Sydämen vajaatoimintapotilaan etäseurantateknologia

TRE:7022/00.01.05/2018 TIETOPYYNTÖ: Sydämen vajaatoimintapotilaan etäseurantateknologia

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Tampereen kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on sydämen vajaatoimintapotilaiden etäseurannan kehittämisyhteistyö. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Tampereen kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

Tampereen kaupunki ja TAYS Sydänsairaala kehittävät yhdessä sydämen vajaatoimintapotilaan avohoitopainotteista, potilaslähtöistä hoitopolkua, jossa hyödynnetään mm. teknologiaa omahoidon tukena. Tämän tietopyynnön tarkoitus on selvittää tarjolla olevia etäpainonseurannan vaihtoehtoja. Painon vaihtelut kertovat potilaan nesteen kertymisen muutoksista. Etsittävän teknologian tulee mahdollistaa ainakin seuraavat toiminnallisuudet: painon (mitatun suureen) automaattinen tallennus ja tiedon automaattinen siirtyminen ammattilaisen käyttöliittymään, yksilöllisten raja-arvojen asettaminen, poikkeamista syntyvät hälytykset sekä painon kehityksen esittäminen graafisessa muodossa.

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on ainakin 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 10 000 euroa. Tavoitteena on, että etäseurantaratkaisu toimii tulevaisuudessa yhteen kilpailutusprosessissa olevan koti- ja etähoidon alustaratkaisun (Kotidigi) kanssa. Lisätietoja alustaratkaisusta: https://www.healthhub.fi/article/401

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai palvelu), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus, tietoturva ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 15.2.2019 osoitteeseen: [email protected]

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (5min) ja saada siitä palautetta (10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset, joiden perusteella valitaan kehittämiseen yhteistyökumppani. Markkinavuoropuhelu järjestetään 25.2.2019 klo.12.00 – 15.00 osoitteessa HealthHUB, Biokatu 6, 33520 Tampere. Kutsuttaville yrityksille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse 21.2.2019.

Tampereen kaupunki Tiina Karttunen Projektipäällikkö

Please follow and like us: