Esittely

ESITTELY

CoHeWe-hankkeen päätavoitteena oli edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Hankkeessa keskityttiin erityisesti uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Kaupunkien välinen yhteistyö nähtiin tärkeänä ja hankeessa haluttiion myös yhtenäistää julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvelähtöistä kehittämistä Helsingissä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa ja sen avulla luoda edellytyksiä parempaan yritysyhteistyöhön. Hankkeessa uudistettiin kaupunkien roolia palveluntuottajasta kohti innovatiivisten palvelujen mahdollistajaa, mistä hyötyivät yritykset, kaupungit ja loppukäyttäjät.

  • Yritykset pääsivät tiiviisti mukaan uusien palveluiden kehittämiseen

  • Tehostettiin ja parannettiin kuntien tarjoamia palveluita

  • Uusia ja parempia asiakas- ja tarvelähtöisiä palveluita kuntalaisten käyttöön

CoHeWe-hankkeessa parannettiin yhteiskehittämisen toimintatapoja kaupunkien olemassa olevien kehittämisalustojen ja toimintamallien pohjalta. Kehittämistyön perustana toimi kuntalaisten ja hoitotyön ammattilaisten tarpeet, joista jalostettiin uusia palveluita yritysten kanssa yhteiskehittämällä niitä ja matalan kynnyksen kokeiluilla. Hankkeen avulla yritykset saivat ensikäden tietoa kehitystarpeista ja yhdessä ammattilaisten kanssa yhteiskehitetyt palvelut loivat uusia ja yhä parempia palveluita kuntalaisille.

Yhteiskehittämisen malli ja yrityskokeilut toteutettiin vuosina 2018 – 2020. Hankkeen aikana luotiin ja jalkautettiin yhteinen toiminta- ja vaikuttavuuden arviointimalli neljän kaupungin kesken, mikä auttoi kaupunkien välistä yhteistyötä ja yritysten palvelujen skaalautumista kansallisesti. Yhteiskehittämisen mallia kehitettiin koko hankkeen ajan yrityskokeiluista kertyneiden kokemusten pohjalta ja yhteiskehittämiseen osallistui:

  • 35 Yrityskokeilua

  • 148 Yritystä osallistui yhteiskehitykseen

  • 830 Sote-ammattilaista mukana kehittämässä palveluita

  • 1490 Asiakasta kehittämässä ja testaamassa uusia palveluita

 

 

Lataa hankkeen virallinen juliste tästä