Esittely

ESITTELY

CoHeWe-hankkeen päätavoitteena on edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Hankkeessa keskitytään erityisesti sairauksia ennaltaehkäiseviin ja hyvinvointia edistäviin ratkaisuihin.

CoHeWe-hankkeessa parannetaan yhteiskehittämisen toimintatapoja kaupunkien olemassa olevien kehittämisalustojen ja toimintamallien pohjalta. Kehittämistyön perustana toimivat kuntalaisten ja hoitotyön ammattilaisten tarpeet, joista jalostetaan uusia palveluita yhteiskehittämällä ja matalan kynnyksen kokeiluilla. Hankkeen avulla yritykset saavat ensikäden tietoa kehitystarpeista ja yhdessä ammattilaisten kanssa yhteiskehitetyt palvelut luovat uusia ja yhä parempia palveluita kuntalaisille.

Yritysten kanssa yhteiskehittämällä tehtävät palvelukokeilut yhtenäistetään neljän kaupungin kesken, mikä auttaa yritysten palvelujen skaalautumista kansallisesti. CoHeWe-hankkeessa mukana olevat kaupungit yhteiskehittävät noin 35 uutta palvelua tai niiden aihiota yritysten, hoitotyön ammattilaisten ja kaupunkilaisten kanssa. Hanke toteutetaan vuosina 2019 – 2020.

Mahdollisuus yrityksille

CoHeWe-hanke tarjoaa yritykselle kaupunkeja kehitysalustana tuotteiden ja palveluiden validointiin. Osa kokeiluista tehdään ostohankintoina kilpailutuksien kautta. Ostohankinnoista julkaisemme tietoa hankkeen edetessä tällä sivustolla.

Hyödyt yrityksen näkökulmasta:

  • Ymmärryksen kasvattaminen sote-sektorin liiketoimintapotentiaalista
  • Yrityksen tuotteiden ja palveluiden skaalautuvuuden parantaminen
  • Yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja validointi kohderyhmässä
  • Tutkimus ja yhteistyö yliopistojen kanssa
  • Referenssit sekä paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen näkyvyys
  • Verkostoituminen sekä yhteistyö- ja kumppanuusmahdollisuudet
  • Mahdollisuus ostohankintaan sekä tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen kaupungeille

Lataa hankkeen virallinen juliste tästä