TIETOPYYNTÖ: Ruokalogistiikan automatisointi robotiikkaa hyödyntäen

TIETOPYYNTÖ: Ruokalogistiikan automatisointi robotiikkaa hyödyntäen

 

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi sekä Palvelukeskus Helsinki kutsuu palveluntuottajia markkina-vuoropuheluun, jonka aiheena on Ruokalogistiikan automatisointi robotiikkaa hyödyntäen. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.


HANKKEEN TAUSTA

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta (hanke numero: A74215). Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsingin lisäksi Tampere, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus sijaitsee Oulunkylässä, kauniissa puistomaisessa ympäristössä. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi pyrkii Kustis Goes Digi –hankkeessaan hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja muistiystävällisen toiminnan tehostamisessa ja sellaisissa hoitokäytännöissä, joilla varmistetaan ikäihmisten mahdollisimman hyvä elämä palvelutaloympäristössä.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi uudistaa palvelujaan parantaakseen asiakaskokemusta sekä lisätäkseen saatavuutta, tuottavuutta ja laatua. Henkilöstön osaamista tuetaan ja prosesseja tehostetaan muun muassa uusilla digitaalisilla työkaluilla.

 

TARPEEN KUVAUS

Tavoitteena on löytää ratkaisu ruokalogistiikkaan, jonka ensisijainen tarve on automatisoida Kustaankartanon huoltokäytävillä tapahtuvat ruokakuljetukset ruokakeskuksen ja osaston välillä.

Ruokalogistiikan mahdollistavaa ratkaisua on tarkoitus kokeilla Kustaankartanon D-talossa.

Ratkaisulta odotetaan seuraavia ominaisuuksia. Itse kokeilu voidaan tehdä rajatummalla määrällä ominaisuksia.

  1. Toimii itsenäisesti
  2. Robotti kuljettaa tarjoiluastiat ja kartonkijätteen (kantaa tai kiinnittyy)
  3. Toteuttaa reitin sujuvasti ja tunnistaa esteet sekä varatilanteet esim. ihminen edessä
  4. Tekee automaattisesti välittömän vikailmoituksen -> jos robotti rikkoutuu, ruokailu täytyy hoitaa manuaalisesti.
  5. Tarjottavalta ratkaisulta odotetaan avoimia rajapintoja, jotta näihin liittyminen on tarvittaessa mahdollista -> pilotoinnin ja onnistuneen testauksen jälkeen on toivottavaa, että logistiikkarobotti kykenee toimimaan kaikissa rakennuksissa Kustaankartanon sisätiloissa, mukaan lukien rampit ja hissit -> integroitavissa hissiin
  6. Robotti huomioi kuljetusten aikataulutuksen

 

YHTEISKEHITTÄMINEN

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on lähtökohtaisesti 6 kuukautta, josta osa voi olla tuotteet kehittämistä. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 16 000 euroa, joka on verollinen korvaus ilman ALV. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä korvauksia kuten esim. markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata.

 

INFOTILAISUUS / TYÖPAJA

Tämä tietopyyntö on samalla kutsu info & työpaja tilaisuuteen, joka järjestetään 17.3.2020 klo. 13:00-15:00 Kuustaankartanon palvelukeskuksen K-talossa. Osoite Oltermannintie 32, Helsinki.

Ilmoittaudu tilaisuuteen sivun alaosan lomakkeella

 

PALVELU- JA TUOTEKUVAUS

Infotilaisuudessa annetun informaation pohjalta, tulemme pyytämään yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 30.3.2020 osoitteeseen: [email protected]

 

MARKKINAVUOROPUHELU

Markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa, jotka valitaan toimitettujen kuvausten perusteella em. arviointikriteereihin perustuen.

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu ja saada siitä palautetta paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden tuotteensa / palvelunsa validointiin kyseisen sote-toimialan innovaatioalustan asiantuntijoiden avustuksella.

Markkinavuoropuheluun kutsuttaville yrityksille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse.

 

TARJOUSPYYNTÖ JA KOKEILUUN OSALLISTUVAN PALVELUTUOTTAJAN VALINTA

Markkinapuheenvuoroon osallistuvat yritykset saavat tarjouspyynnön. Saapuneiden tarjousten perusteella valitaan kehittämiseen yhteistyökumppani. Itse kokeilu pyritään aloittamaan heti kun palveluntuottaja on valittu.

 

HUOM! TILAISUUS 17.3.2020  ON PERUTTU KORONA VIRUKSEN VUOKSI. INFORMOIMME UUDESTA AJANKOHDASTA TÄLLÄ SIVULLA SEKÄ SÄHKÖPOSTITSE ILMOITTAUTUNEILLE.  

 

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu alla olevalla lomakkeella 

Photographer: Tuomas Uusheimo

Please follow and like us: