TIETOPYYNTÖ: Muistisairaiden asukkaiden itsenäisen liikkumisen mahdollistava digitaalinen ratkaisu palvelutaloympäristöön

TIETOPYYNTÖ: Muistisairaiden asukkaiden itsenäisen liikkumisen mahdollistava digitaalinen ratkaisu palvelutaloympäristöön

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Forum Virium Helsinki, Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala sekä Palvelukeskus Helsinki kutsuu palveluntuottajia markkinakartoitustilaisuuteen, jonka aiheena on muistisairaiden asukkaiden itsenäisen liikkumisen ja vaaratilanteiden tunnistamisen sisä- ja ulkotiloissa mahdollistava digitaalinen ratkaisu palvelutaloympäristöön.

Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.


HANKKEEN TAUSTA

Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala uudistaa palvelujaan parantaakseen asiakaskokemusta sekä lisätäkseen saatavuutta, tuottavuutta ja laatua. Henkilöstön osaamista tuetaan ja prosesseja tehostetaan mm. uusilla digitaalisilla työkaluilla.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta (hanke numero: A74215). Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsingin lisäksi Tampere, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

TARPEEN KUVAUS

Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus sijaitsee kauniissa puistomaisessa ympäristössä Helsingin Oulunkylässä. Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala pyrkii Kustis Goes Digi! –hankkeessaan hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja muistiystävällisen toiminnan tehostamisessa ja sellaisissa hoitokäytännöissä, joilla varmistetaan ikäihmisten mahdollisimman hyvä elämä palvelutaloympäristössä. Tavoitteena on löytää digitaalinen ratkaisu, joka mahdollistaisi palvelukeskuksen muistisairaille asukkaille itsenäisen ja turvallisen liikkumisen palvelutalon sisätiloissa sekä määritellyllä ulkoalueella. Itsenäisen liikkumisen mahdollistavaa digitaalista ratkaisua on tarkoitus kokeilla Kustaankartanon D-talossa ja sen ympärillä olevalla puistomaisella piha-alueella 6 kuukauden kokeilulla.

Ratkaisulla pyritään vähentämään muistisairauden aiheuttamaa ahdistuneisuutta ja lisäämään asukkaiden aktiivisuutta sekä antamaan asukkaalle arkea piristäviä yksilöllisiä elämyksiä. Muistisairauden myötä tulee usein myös nopeutuva fyysinen rappeutuminen, jota ratkaisulla pyritään hidastamaan.

Ratkaisulta odotetaan seuraavia ominaisuuksia:

  • Mahdollistaa asukkaiden itsenäisen liikkumisen sisä- ja ulkotiloissa (määritellyt alueet).
  • Tunnistaa vaaratilanteet sisä- ja ulkotiloissa (esim. kaatuminen, piha-alueelta poistuminen) ja hälyttää niistä erikseen määriteltäville vastaanottajille.
  • Ensisijaisesti haetaan ratkaisua, joka ei sisällä päälle puettavia elementtejä esim. rannekkeita.
  • Ratkaisu voi sisältää esimerkiksi hahmontunnistusta, henkilötunnistusta tietosuojalain puitteissa.
  • Kustaankartanon D-taloon on asennettu MariCaren Elsi-lattia, Stanley Securityn valvontakamerajärjestelmä ja iLOQ-lukitusjärjestelmä. Tarjottavalta ratkaisulta odotetaan avoimia rajapintoja, jotta näihin liittyminen on tarvittaessa mahdollista.

YHTEISKEHITTÄMINEN

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on lähtökohtaisesti 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 8 000 euroa, joka on verollinen korvaus ilman ALV. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä korvauksia kuten esim. markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata.

INFOTILAISUUS / TYÖPAJA

Tämä tietopyyntö on samalla kutsu infotilaisuuteen / työpajaan, joka järjestetään maanantaina 21.10.2019 kello 09:00 – 11:00 Kustaankartanon palvelukeskuksen K-rakennuksen alasalissa. Käyntiosoite palvelukeskuksen alueelle on Oltermannintie 32 / Kivalterintie 16, 00620 Helsinki.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tapahtuu alla olevalla lomakkeella

PALVELU- JA TUOTEKUVAUS

Infotilaisuudessa tulemme pyytämään yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 5.11.2019 osoitteeseen: [email protected]

MARKKINAVUOROPUHELU

 Markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa, jotka valitaan toimitettujen kuvausten perusteella em. arviointikriteereihin perustuen.

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (10min) ja saada siitä palautetta (10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden tuotteensa / palvelunsa validointiin kyseisen sote-toimialan innovaatioalustan asiantuntijoiden avustuksella.

Tiedotamme markkinapuheenvuoron ajankohdasta valituille palveluntuottajille valinnan yhteydessä.

TARJOUSPYYNTÖ JA KOKEILUUN OSALLISTUVAN PALVELUTUOTTAJAN VALINTA

Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset tarjouspyynnön muodossa, joiden perusteella palveluntuottaja valitaan hankkeeseen.

INFOTILAISUUS / TYÖPAJA

Tämä tietopyyntö on samalla kutsu infotilaisuuteen / työpajaan, joka järjestetään maanantaina 21.10.2019 kello 09:00 – 11:00 Kustaankartanon palvelukeskuksen K-rakennuksen alasalissa. Käyntiosoite palvelukeskuksen alueelle on Oltermannintie 32 / Kivalterintie 16, 00620 Helsinki.

Ilmoittaudu


Please follow and like us: