TIETOPYYNTÖ: Palvelu hoitohenkilöstön ja omaisten väliseen vaivattomaan viestintään

TIETOPYYNTÖ: Palvelu hoitohenkilöstön ja omaisten väliseen vaivattomaan viestintään

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi sekä Palvelukeskus Helsinki kutsuu palveluntuottajia markkina-vuoropuheluun, jonka aiheena on viestintäratkaisu palvelutalon hoitohenkilöstön ja sen asukkaiden omaisten väliseen viestintään. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.

HANKKEEN TAUSTA

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi uudistaa palvelujaan parantaakseen asiakaskokemusta sekä lisätäkseen saatavuutta, tuottavuutta ja laatua. Henkilöstön osaamista tuetaan ja prosesseja tehostetaan mm. uusilla digitaalisilla työkaluilla.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta (hanke numero: A74215). Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsingin lisäksi Tampere, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

 

TARPEEN KUVAUS

Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus sijaitsee Oulunkylässä, kauniissa puistomaisessa ympäristössä. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi pyrkii Kustis Goes Digi –hankkeessaan hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja muistiystävällisen toiminnan tehostamisessa ja sellaisissa hoitokäytännöissä, joilla varmistetaan ikäihmisten mahdollisimman hyvä elämä. Ensimmäisenä uusia digitaalisia palvelukokeiluja lähdetään viemään kodinomaiseen Kustaankartanon E-taloon. Tavoitteena on yhteiskehittää ja pilotoida vaivaton, tietoturvallinen ja helppokäyttöinen hoitohenkilöstön ja asukkaiden omaiset yhdistävä viestintäpalvelu.

Viestintäpalvelun avulla pyritään yhdistämään huolehtivat omaiset ja usein asiakastyössä kiinni oleva hoitohenkilöstö tavalla, joka säästää sekä hoitohenkilöstön että omaisten aikaa. Palvelun tulisi mahdollistaa nykyistä nopeampi yhteydenpito kuitenkin tavalla, joka turvaa palvelutalon asukkaiden henkilötietosuojan. Palveluun tulisi olla vaivaton pääsy esimerkiksi mobiililaitteella ja sen tulisi mahdollistaa viestintä sanallisesti, kuvallisesti tai ääniviestein. Palvelun avulla tulisi myös pystyä viestimään omaisille palvelutalon yleisistä asioista tiedotusluontoisesti.

Palvelukokeilu on suunnattu Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen E-talon hoitohenkilöstön, asukkaiden omaisten ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kuten vapaaehtoistyöntekijöiden käyttöön. Toimivaksi todetun palvelun laajentaminen koko palvelukeskukseen ja vielä laajemmin sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön on hankintaprosessien puitteissa jatkossa mahdollista.

 

YHTEISKEHITTÄMINEN

Yhteiskehittämispilottiin sisältyvän kokeilujakson kesto on 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 8 000 euroa, joka on verollinen korvaus ilman ALV. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä korvauksia kuten esim. markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata.

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla otsikolla ”Cohewe – älykäsviestintä” viimeistään maanantaina 22.4.2019 osoitteeseen: [email protected].

 

MARKKINAVUOROPUHELU

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palveluntuottajille tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (10min) ja saada siitä palautetta (15 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden tuotteensa / palvelunsa validointiin kyseisen sote-toimialan innovaatioalustan asiantuntijoiden avustuksella.

Markkinavuoropuhelusta saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja yhteiskehittämisprojektista lopulliset kuvaukset tarjouspyynnön muodossa.

Markkinavuoropuhelu järjestetään 26.4.2019. Mukaan kutsutut yritykset saavat tilaisuudesta tarkemmat tiedot sähköpostitse.

.

INFOTILAISUUS

Teemasta järjestetään info-tilaisuus, jossa yritykset saavat tarkempaa tietoa tarpeesta sekä miten yrityksen ratkaisut voivat vastata näihin tarpeisiin.

Aika: 17.4.2019 klo 8:30-10:00

Paikka: REDI (Sköne-rakennus 3. kerros) Hermannin rantatie 5

Ilmoittaudu info-tilaisuuteen:

Infotilaisuus: Palvelu hoitohenkilöstön ja omaisten väliseen vaivattomaan viestintään

 

 

 

Photographer: Yiping Feng and Ling Ouyang

 

 

Please follow and like us: