TIETOPYYNTÖ: Puheterapian itsenäisen harjoittelun palvelu

TIETOPYYNTÖ: Puheterapian itsenäisen harjoittelun palvelu

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Vantaan kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on puheterapian kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuksen kehittämisyhteistyössä. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa osana 6Aika: Co-created

Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta (hanke numero: A74215). Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Tampere ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä löydätte osoitteesta: www.cohewe.eu.

Tällä hetkellä haasteena on se, että lasten ja nuorten puheterapia on ulkoistettu kokonaan kotona tai ryhmissä harjoitettavaksi yhdessä vanhempien tai aikuisen ohjaamana. Osana haastetta on myös monikulttuurinen väestö, mikä vaikeuttaa esimerkiksi monikielisten lasten vanhempia osallistumasta ryhmätapaamisiin, jos kielitaito on puutteellinen.

Kehittämisyhteistyöllä etsitään ratkaisua, joka nimenomaan tukisi lasten ja nuorten itsenäistä puheterapian harjoittamista ryhmissä ja/tai kotona motivoiden, sekä innostaen oppimaan, jopa ilman erillistä aikuisen henkilön ohjausta. Myös palautteen saaminen oikein suoritetusta tehtävistä on puheterapiassa keskinäisessä ja tärkeässä roolissa.

Vantaalla yhteiskehittäminen toteutetaan Vantaan kuntoutusyksikössä.

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilu jakson kesto on enintään 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön tuen enimmäishinta valitulle yhteistyökumppani yritykselle on 4 000 euroa. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä korvauksia kuten esim. markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata.

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian tai palvelun toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai palvelu), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus, tietoturva ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja

markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Osallistuvan yrityksen tulee olla Suomessa rekisteröitynyt Y-tunnuksen omaava yritys.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 20.3.2019, klo. 10:00 mennessä osoitteeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/FA5242973BC796D7

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (n. 5min) ja saada siitä palautetta (n. 10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta.

Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset, joiden perusteella valitaan kehittämiseen mahdollinen yhteistyökumppani. Markkinavuoropuhelu järjestetään 22.3.2019. Kuvauksen toimittaneet yritykset saavat tarkemman tapahtumakutsun ja ohjelman sisällön aikatauluineen sähköpostiinsa 21.3.2019 mennessä.

Lisätiedot:

Heini Koskensalo-Kleemola

[email protected]

p. 040 59 39 201

Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe)

www.cohewe.eu | #cohewe

Please follow and like us: