TIETOPYYNTÖ: Kotihoidon logistiikka

TIETOPYYNTÖ: Kotihoidon logistiikka

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Vantaan kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on logistiikan kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon kotihoidon kehittämisyhteistyössä. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa osana 6Aika: Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta (hanke numero: A74215). Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Tampere ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä löydätte osoitteesta: www.cohewe.eu.

Kehittämisyhteistyöllä haetaan uusia innovatiivisia logistiikan ratkaisuja, jotka korvaavat kotihoitajien autolla liikkumisen haasteen ja tuottavat lisäaikaa potilaan hoitoon. Tämän hetkinen haaste on parkkipaikkojen löytäminen ja autolla liikkumisen vaikeus asiakkaalta toiselle, joka vie hoitajien aikaresursseja.

Kotihoidon käyntejä on yksittäisellä hoitajalla noin 12-14 käyntiä yhden työvuoron aikana, iltaisin ja viikonloppuisin käyntejä on useampia. Haasteena on se, että kotihoidon työntekijän aikaa kuluu parkkipaikan etsimiseen. Kaupungin alueella on maksullisia ja maksuttomia paikkoja. Käynnit tehdään pääsääntöisesti yksityisautoilla. Kotihoidossa asiakkaiden käynnit kestävät keskimäärin 15-20 minuuttia, suihkutus- tai haavahoitokäynti kestää noin 45 minuuttia. Kotihoidon työntekijä kantaa käynneillä reppua, joten matka asiakkaan asunnolle pitäisi olla lyhyt.

Vantaalla otetaan käyttöön Apotti- potilastietojärjestelmä, johon tullaan integroimaan optimointisovellus. Tässä kehittämisyhteistyössä ei haeta ratkaisuja käyntien optimointiin.

Vantaalla yhteiskehittäminen tapahtuu joko Myyrmäen tai Tikkurilan alueella. Molemmilla alueilla on sekä keskusta-aluetta että reuna-aluetta. Käyntien maatieteellinen kohde optimoidaan tällä hetkellä manuaalisesti. Asiakkaiden palvelutarve ratkaisee käyntien järjestyksen. Asiakkaiden lääkitys, ateriat, haavahoidot ym. ratkaisevat käyntien järjestyksen. Lääke- ja haavahoitokäynnit tulee suorittaa tiettynä tarkkana ajankohtana.

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilu jakson kesto on noin 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön tuen enimmäishinta valitulle yhteystyökumppani yritykselle on 10 000 euroa. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä korvauksia kuten esim. markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata.

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian tai palvelun toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai palvelu), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus, tietoturva ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja

markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Osallistuvan yrityksen tulee olla Suomessa rekisteröitynyt Y-tunnuksen omaava yritys.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 20.3.2019, klo. 10:00 mennessä osoitteeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/FA5242973BC796D7

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (n. 5min) ja saada siitä palautetta (n. 10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta.

Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset, joiden perusteella valitaan kehittämiseen mahdollinen yhteistyökumppani. Markkinavuoropuhelu järjestetään 22.3.2019. Kuvauksen toimittaneet yritykset saavat tarkemman tapahtumakutsun ja ohjelman sisällön aikatauluineen sähköpostiinsa 21.3.2019 mennessä.

Lisätiedot:

Heini Koskensalo-Kleemola

[email protected]

p. 040 59 39 201

Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe)

www.cohewe.eu | #cohewe

Please follow and like us: