TIETOPYYNTÖ: Helsinki perhekeskus palveluohjauksen digitaalinen työkalu sote-ammattilaisille

TIETOPYYNTÖ: Helsinki perhekeskus palveluohjauksen digitaalinen työkalu sote-ammattilaisille

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi kutsuu palveluntuottajia markkina-vuoropuheluun, jonka aiheena on perhekeskusten palveluohjauksen tehostaminen. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.

HANKKEEN TAUSTA

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi kehittää palvelujaan parantaakseen asiakaskokemusta sekä lisätäkseen saatavuutta, tuottavuutta ja laatua. Henkilöstön osaamista tuetaan ja prosesseja tehostetaan mm. uusilla digitaalisilla työkaluilla.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Helsingin kaupungin kanssa osana 6Aika Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsingin lisäksi Tampere, Vantaa ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä: www.cohewe.eu.

TARPEEN KUVAUS

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen palvelutarjonta on laaja ja palveluiden löydettävyys on haastavaa. Tavoitteena on kehittää nopeiden kokeilujen kautta työkalu, joka tukee sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ammattilaisten palveluohjausta. Ammattilainen tekee aina uudelle asiakkaalle palvelu- ja hoidontarpeen arvion, jonka pohjalta asiakkaalle haetaan tarkoituksen mukainen palvelukokonaisuus. Digitaalinen työkalu helpottaa ammattilaisen tiedon etsintää palveluista ja sujuvoittaa asiakkaan ohjaamista tarvitsemansa avun piiriin.

Työkalu on suunnattu ensisijaisesti sote-ammattilaisille, koska kaikkiin sote-palveluihin asiakkaan ei ole mahdollista hakeutua suoraan itse. Palvelu rajataan myös Helsingin kaupungin sote-palveluihin, joiden tiedot löytyvät kaupungin avoimesta tietovarannosta. Jatkokehityksenä voisi kuitenkin olla kuitenkin asiakkaalle suunnattu sisällöltään rajatumpi versio, joka hyödyntäisi samaa teknologiaa, sekä yksityisten- ja järjestötoimijoiden mukaan ottaminen palveluun.

Palvelulta odotetaan seuraavia ominaisuuksia:

 

YHTEISKEHITTÄMINEN

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön enimmäishinta on 8 000 euroa. Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi), käytettävyys, kustannusvaikutus ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 15.4.2019 osoitteeseen: [email protected]

MARKKINAVUOROPUHELU

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (5min) ja saada siitä palautetta (10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset tarjouspyynnön pohjalta, joiden perusteella valitaan kehittämiseen yhteistyökumppani. Markkinavuoropuhelu järjestetään 29.4.2019 klo 9-13 osoitteessa REDI Urban Lab (Sköne-rakennus 3. kerros) Hermannin rantatie 5. Kutsuttaville yrityksille lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta sähköpostitse

.

TYÖPAJA JA INFOTILAISUUS

Teemasta järjestetään työpaja, jossa yritykset saavat lisää tietoa ja ymmärrystä tarpeesta sekä miten yrityksen ratkaisut voivat vastata näihin tarpeisiin.

Aika: 8.4.2019 klo 10:30-13:00

Paikka: REDI (Sköne-rakennus 3. kerros) Hermannin rantatie 5

Ilmoittautuminen avataan 29.3.2019 www.cohewe.eu sivustolla.

 

Photographer:Riku Pihlanto

Please follow and like us: