TIETOPYYNTÖ: Fysioterapia harjoitteiden etäseuranta

TIETOPYYNTÖ: Fysioterapia harjoitteiden etäseuranta

Tämä on tietopyyntö, ei hankintailmoitus. Vantaan kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on fysioterapian kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuksen kehittämisyhteistyössä. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle.

Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa osana 6Aika: Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta (hanke numero: A74215). Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Tampere ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä löydätte osoitteesta: www.cohewe.eu.

Tällä hetkellä haasteena on se, etteivät kuntoutuksen asiakkaat välttämättä koe ymmärtävänsä liikkeitä itsenäisesti, sen jälkeen, kun he saavat tehtävät hoitajalta. Nykyisessä mallissa kuntoutusharjoitusten ohjeistukset ovat kirjallisesti paperilla ja niiden lisäksi on vain yksi illustroiva kuvake, joka ei anna tarpeeksi tietoa itsenäiseen kuntoutukseen. Kyseessä on vanhan aikainen toimintamalli, johon toivotaan uudistusta.

Kehittämisyhteistyöllä etsitään ratkaisua, joka tukisi nimenomaan asiakkaan itsenäistä kuntouttavien harjoitteiden suorittamista oikein, motivoivasti ja seurattavasti. Myös digitaalinen palaute asiakkaalle etänä on tärkeä ja toivottu ominaisuus.

Vantaalla yhteiskehittäminen toteutetaan Myyrmäen kuntoutusyksikössä.

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilu jakson kesto on enintään 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön tuen enimmäishinta valitulle yhteistyökumppani yritykselle on 5 000 euroa. Yritys vastaa verojen ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä korvauksia kuten esim. markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata.

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian tai palvelun toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat, tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (Idea, prototyyppi, valmis tuote vai palvelu), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannusvaikutus, tietoturva ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua.

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja ja

markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Osallistuvan yrityksen tulee olla Suomessa rekisteröitynyt Y-tunnuksen omaava yritys.

Kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 20.3.2019, klo. 10:00 mennessä osoitteeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/FA5242973BC796D7

Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajalle tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (n. 5min) ja saada siitä palautetta (n. 10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta.

Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset, joiden perusteella valitaan kehittämiseen mahdollinen yhteistyökumppani. Markkinavuoropuhelu järjestetään 22.3.2019. Kuvauksen toimittaneet yritykset saavat tarkemman tapahtumakutsun ja ohjelman sisällön aikatauluineen sähköpostiinsa 21.3.2019 mennessä.

Lisätiedot:

Heini Koskensalo-Kleemola

[email protected]

p. 040 59 39 201

Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe)

www.cohewe.eu | #cohewe

Please follow and like us: