TIETOPYYNTÖ: Toimintaterapian asunnonmuutostöiden suunnitelmien visualisointi

TIETOPYYNTÖ: Toimintaterapian asunnonmuutostöiden suunnitelmien visualisointi

Tämä on TIETOPYYNTÖ, ei hankintailmoitus. Vantaan kaupunki kutsuu palveluntuottajia markkinavuoropuheluun, jonka aiheena on toimintaterapian kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutuksen kehittämisyhteistyössä. Tämä kehittämisyhteistyö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle. Kehittämisyhteistyö toteutetaan yhdessä Vantaan kaupungin kanssa osana 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta (hanke numero: A74215). Tämän kehittämisyhteistyön perusteella vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella toteuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa. Mukana olevat kaupungit ovat Helsinki, Tampere ja Oulu. Lisätietoja hankkeen sisällöstä löydätte osoitteesta: www.cohewe.eu.

TOIMINTATERAPIASSA TOIVOTAAN UUSILTA TEKNISILTÄ SOVELLUKSILTA APUA ASUNNONMUUTOSTÖIDEN SUUNNITELMIEN VISUALISOINTIIN.

Tällä hetkellä haasteena on se, että asiakkaan on vaikea hahmottaa kotiinsa suunniteltuja asunnonmuutostöitä, kuten luiskien pituutta, hissien asentamista tai keittiön muutostöitä. Toimintaterapeutit suunnittelevat asunnonmuutostyöt yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Usein rakennusmestari on mukana jo suunnitteluvaiheessa. Kolmiulotteinen kuva auttaisi hahmottamaan muutosten vaikutuksia kotiympäristöön, ja uudet tekniset ratkaisut mahdollistaisivat tämän. Kuvat helpottaisivat myös yhdessä sovitun ratkaisun dokumentointia. Tämä auttaisi vammaispalvelussa tehtävää päätöstä vaikeavammaisuuden perusteella myönnettävistä asunnonmuutostöistä, kun päätöksentekijä näkee suunnitellun muutoksen konkreettisesti.

Vantaalla kehittämisyhteistyö toteutetaan Vantaan kaupungin kuntoutusyksikössä. Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on enintään 6 kuukautta. Kaupungin kanssa toteutettavan kehittämisyhteistyön tuen enimmäishinta valitulle yhteistyökumppaniyritykselle on 5 000 euroa (+ alv). Yritys vastaa työnantajamaksujen suorittamisesta. Erillisiä korvauksia, kuten markkinavuoropuheluun, kehittämistyöhön osallistumisesta ja kuvausten laatimisesta ei korvata.

Pyydämme yhteiskehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Kuvauksen tulee sisältää tarjottavan teknologian tai palvelun toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat tiedot: Palvelun tai tuotteen kypsyysaste (idea, prototyyppi, valmis tuote vai palvelu), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, kustannukset, tietoturva ja saavutettavuus. Kuvauksen maksimipituus on kaksi A4-kokoista sivua. Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja. Markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 10 palveluntuottajaa.

Osallistuvan yrityksen tulee olla Suomessa rekisteröitynyt Y-tunnuksen omaava yritys. Kuvaus toimitetaan sähköpostilla viimeistään 21.10.2019 klo 16:00 mennessä osoitteeseen [email protected] Markkinavuoropuhelu toteutetaan antamalla mukaan valittaville palvelutuottajille tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (n. 5min) ja saada siitä palautetta (n. 10 min) paikalla olevalta asiantuntijaraadilta. Saadun palautteen perusteella pyydetään ratkaisusta ja kehittämisyhteistyöstä lopulliset kuvaukset, joiden perusteella valitaan kehittämiseen mahdollinen yhteistyökumppani. Markkinavuoropuhelu järjestetään alustavasti 4.11.2019 iltapäivällä Vantaalla. Kuvauksen toimittaneet yritykset saavat tarkemman tiedon tapahtumasta sähköpostiinsa 28.10.2019 mennessä. Lisätietoa toimintaterapian tarpeesta: Taina Kulmala, toimintayksikön esimies [email protected], p. 050 312 3997. Lisätiedot tietopyynnöstä: Sari Helenius, projektipäällikkö [email protected] p. 040 357 0313

Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) www.cohewe.eu | #cohewe

Photographer: Jussi Hellsten

Please follow and like us: