Kutsu innovaatiokilpailuun: Odotusajan hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Oulun yliopisto kutsuu palveluntuottajia yhteistyössä Oulun kaupungin Hyvinvointipalveluiden kanssa tehtävään innovaatiokilpailuun, jonka aiheena on sosiaali- ja terveyspalveluiden vastaanotossa palvelua odottavien asiakkaiden odotusajan hyödyntämisen yhteiskehittäminen. Tämä avoin yhteiskehittämisen mahdollisuus on suunnattu yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään asiakaslähtöisiä mobiilisovelluksia tai -ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Innovaatiokilpailu järjestetään osana 6Aika: Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) –hanketta ja osallistuminen tulee tapahtua viimeistään 18.3.2019 klo 16.00 mennessä. Yhteiskehittämiseen pääsevälle yritykselle maksetaan korkeintaan 5000 € (ei sis. alv.).

 

Tämä on kutsu innovaatiokilpailuun.

Oulun yliopisto kutsuu palveluntuottajia yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa tehtävään innovaatiokilpailuun, jonka aiheena on sosiaali- ja terveyspalveluiden vastaanoton odotusajan hyödyntämisen yhteiskehittäminen. Tämä avoin yhteiskehittämisen mahdollisuus on suunnattu yrityksille, joilla on voimassa oleva y-tunnus ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään asiakaslähtöisiä mobiilisovelluksia tai -ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Yhteiskehittämiseen pääsemistä edeltävä prosessi on monivaiheinen alkaen tietopyynnöstä ja sen arvioinnista. Arvioinnista jatkoon etenevät yritykset pääsevät osallistumaan markkinavuoropuheluun, joka koostuu pitchaus-tilaisuudesta. Pitchaus arvioidaan raadin toimesta ja huomioidaan kokonaisarvioinnissa. Voittaja pääsee yhteiskehittämään ja kokeilemaan ratkaisuaan Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhteiskehittämiseen pääsevälle yritykselle maksetaan korkeintaan 5000 € (ei sis. alv.). Yhteiskehittämisessä toteutettavan kokeilun sisältö ja tarjonta tulee kohdentaa ko. rahallista arvoa ajatellen. Alustava sisältö tulee esitellä pitchauksessa.

Yhteiskehittämisen tavoitteena on edistää toimijoiden välistä yhteistyötä selvittämällä tarjolla olevia ratkaisuja ja kokeilla, pilotoida sekä arvioida yhteiskehitettyä palvelukokonaisuutta ensisijaisesti terveyspalveluiden akuuttivastaanotoilla. Laajennettavuus kiireettömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, esim. odotusaikaan kotona tai muihin hyvinvointipalveluihin, katsotaan eduksi.

Yhteiskehittämisen tarpeet liittyvät Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden akuuttivastaanotoille, jonne saavutaan ilman ajanvarausta hoidon tai hoidon tarpeen arviointia varten. Palvelua odottavan asiakkaan jonotusaika voi toisinaan olla pitkä, eikä jonottamiseen kuluvasta ajasta ole mahdollista saada reaaliaikaista tietoa. Fyysisesti paikan päällä tapahtuvan palvelua odottavan asiakkaan odotusaika on tarpeen olla mielekkäämpää ja hyödyttää niin asiakasta kuin hoitoammattilaisiakin. Lisätietoja tarvittaessa: www.cohewe.eu.

Osallistuvien yritysten tulee vastata kutsuun lähettämällä kilpailun järjestäjälle kuvauksensa em. tarpeeseen vastaavasta innovatiivisesta mobiilipalvelusta tai -tuotteesta. Esitettävän ratkaisun tulee toimia mobiiliapplikaationa palvelua odottavalla asiakkaalla, nopeuttaa asiakasprosessia ja hyödyttää ammattilaisen tekemää työtä. Ratkaisuehdotukset voivat sisältää innovatiivisia ratkaisuja odotusajalle mm. asiakäyntiin liittyvään oirearviointiin, asiakasta koskevien lomakkeiden sähköiseen hallintaan, asiakkaan omahoidollisista mittauksista saatavan tiedon hyödyntämiseen tai jonotusajan reaaliaikaiseen seurantaan hyödyntäen kaksisuuntaisesti sekä asiakasta että ammattilaista. Esitettävässä ratkaisussa tulee kuvata miten se voisi mahdollisesti olla hyödynnettävissä myöhemmin osana sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita.

Yhteiskehittämisen kilpailuun osallistuminen tapahtuu lähettämällä kutsua vastaava kuvaus sähköpostilla osoitteeseen: jarmo.paakkonen(AT)oulu.fi viimeistään 18.3.2019 klo 16.00 mennessä. Kuvauksen maksimipituus on kolme A4-kokoista sivua (maksimissaan 2 sivua tekstiä ja 1 kuvasivu) ja sen tulee sisältää tarjottavan ratkaisun toimintaa kuvaavien tietojen lisäksi seuraavat tiedot: yrityksen yhteystiedot, palvelun tai tuotteen kypsyysaste (idea, prototyyppi, valmis tuote tai palvelu), uutuusarvo, skaalautuvuus (liiketoimintamallin toimivuus ja mahdollisuus pysyväksi ratkaisuksi), käytettävyys, saavutettavuus, kustannusvaikutus ja tietoturva. Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereinä mm. kuvaukseen edellä pyydettyjä tietoja. Arvioinnin perusteella markkinavuoropuheluun kutsutaan enintään 8 palvelun tuottajaa. Markkinavuoropuhelu toteutetaan jatkoon päässeiden yritysten kanssa pitchaus-tilaisuutena. Markkinavuoropuhelu järjestetään 5.4.2019 klo 9.00- 12.00 Oulun yliopiston Lääketieteellisellä laitoksella osoitteessa Aapistie 5. Kutsuttaville yritykselle lähetetään tarkemmat tiedot tilaisuuden sisällöstä ja aikataulusta 26.3.2019.

Pitchaus-tilaisuudessa palveluntuottajalla on tilaisuus esitellä kuvaamansa ratkaisu (10 min) ja saada siitä palautetta paikalla olevalta asiantuntijaraadilta sekä keskustella tarjouksen sisällöstä (10 min). Pitchaus arvioidaan raadin toimesta ja tarjouksen sisältö huomioidaan kokonaistuloksissa. Pitchauksesta saadun arvioinnin ja palautteen sekä tarjouskeskustelun perusteella palveluntarjoajan tulee jättää lopulliset tarjoukset ratkaisusta ja yhteiskehittämisestä kilpailun järjestäjälle 8.4. klo. 16.00 mennessä. Päätös yhteiskehittämiseen valittavasta yrityksestä tehdään lopullisten määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten perusteella viimeistään viikon kuluessa.

Tämä yhteiskehittäminen toteutetaan osana 6Aika: Co-created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Yhteiskehittämisen aihetta vastaavan tyyppinen tai täydentävä kokeilu voidaan erillisellä sopimuksella totetuttaa myös muissa CoHeWe-hankkeessa mukana olevissa kaupungeissa, joita ovat Helsinki, Tampere ja Vantaa. Lisätietoja hankkeen sisällöstä löytyy CoHeWe-hankkeen verkkosivuilta www.cohewe.eu.

Hankintayksikkö pidättää oikeuden lopettaa yhteiskehittämisen tai palvelukokonaisuuden kokeilun missä vaiheessa tahansa. Yhteiskehittäminen ei velvoita hankintayksikköä tekemään varsinaista hankintaa. Tähän innovaatiokilpailukutsuun vastaaminen tai osallistuminen eivät ole edellytys mahdolliseen myöhempään hankintaan osallistumiselle.

 

Lisätiedot:

Jarmo Pääkkönen

Oulun yliopisto

Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe)

Puhelin 040 543 3422

[email protected]

www.cohewe.eu | #cohewe

Please follow and like us: